Bezorgnorm voor bezorgers

In Nederland zijn ongeveer 50.000 bezorgers actief in de huis-aan-huis bezorging: meestal een eerste baantje voor jongeren, maar ook veel ouderen als aanvulling op de AOW en als bijbaantje voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bezorgers ontvangen tenminste het minimumloon door de ‘bezorgnormering folderbezorging’, een ministeriële regeling voor de sector. Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met MailDB, de werknemersorganisatie FNV Media en Cultuur, en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Toelichting totstandkoming bezorgloonnorm

In het kader van de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) met betrekking tot de toepassing van deze wet op specifieke overeenkomsten van opdracht (OVO), is er een verandering doorgevoerd.

 

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon voor mensen die werken op basis van een opdracht van overeenkomst tegen beloning, ook als zij geen arbeidsovereenkomst hebben. Hiervoor registreert de verspreider vanaf 1 januari 2019 het aantal uren dat uw werknemers aan het werk zijn en het loon dat zij daarmee verdienen. Per 1 januari 2023 hebben de betrokken partijen besloten om de titel van de norm te moderniseren naar 'bezorgnorm folders en huis-aan-huisbladen'

 

Als u werknemers bezorgloon betaalt, moeten zij voor ieder gewerkt uur gemiddeld tenminstens het minimumloon verdienen. Uit uw administratie moet blijken dat u uw werknemers gemiddeld minstens het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht. Onder deze omstandigheden blijft de bezorgloon mogelijk.

 

Voor bepaalde werkzaamheden in een sector, zoals de verspreidorganisaties, bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de regels voor het registreren van daadwerkelijk gewerkte uren. Het gaat om werkzaamheden waarbij de werkgever onvoldoende toezicht kan houden op de werkzaamheden van een werknemer. Daarbij heeft de werknemer een zekere mate van vrijheid om zelf de werkzaamheden uit te voeren. Deze uitzondering geldt ook voor bezorgers van reclamefolders en huis-aan-huiskranten.

 

MailDB heeft, met ondersteuning van werkgeversorganisatie VNO NCW  en de Vereniging van Weekbladverspreiders en in overleg met de werknemersorganisatie FNV, voor de branche van verspreiders van reclamefolders en huis-aan-huiskranten een bezorgnorm vastgesteld. Deze bezorgnorm is beoordeeld door de Stichting van de Arbeid. De Stichting van de Arbeid heeft de bezorgnorm na een beoordeling namens de werkgevers- en/of werknemersorganisaties ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft beoordeeld of dit voldoet aan de criteria en de bezorgnorm vastgesteld. U kunt daarom uw werknemers volgens deze sectorale bezorgnorm betalen.