Reclamecode Code VOR

De Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) is één van de 22 bijzondere gedragscodes binnen de structuur van de Reclame Code Commissie.

De Code VOR voorziet in het landelijk beschikbaar stellen van brievenbusstickers voor het weren van reclamefolders en/of huis-aan-huiskranten, de handhaving, de klachtafhandeling en het sanctiebeleid.