Beleidsstukken

Het voorstel van de Partij van de Dieren om een JA|JA-sticker in te voeren is niet nieuw. Ook vorig jaar stond dit al op de agenda bij de Amsterdamse Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid.

De branche heeft meerdere keren actief contact gezocht met raadsleden en betrokken wethouders. Daarnaast heeft de branche een position paper geschreven en een brief aan Wethouder Choho. Die kunt u hieronder lezen.

Ondanks de inspanningen van de branche is het uiteindelijk nauwelijks tot contact gekomen. Kortom, er is op geen enkele manier overleg gevoerd met de branche. De branche heeft ook geen mogelijkheden gekregen om creatief samen met de Amsterdamse politiek naar andere oplossingsrichtingen te kijken. Dit tot grote teleurstelling van de branche.