Vereniging Mail Distributiebedrijven vraagt stukloonnorm aan voor de sector

Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (OVO)

 

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon voor mensen die werken op basis van een opdracht van overeenkomst tegen beloning, ook als zij geen arbeidsovereenkomst hebben. Hiervoor registreert u vanaf 1 januari 2019 het aantal uren dat uw werknemers aan het werk zijn en het loon dat zij daarmee verdienen. Als u werknemers stukloon betaalt, moeten zij  voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen. Uit uw administratie moet blijken dat u uw werknemers gemiddeld minstens het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht. Onder deze omstandigheden blijft stukloon mogelijk.

 

Voor bepaalde werkzaamheden in een sector, zoals de verspreidorganisaties, is het mogelijk om af te wijken van de regels voor het registreren van daadwerkelijk gewerkte uren. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgever onvoldoende toezicht kan houden op de werkzaamheden van een werknemer. Daarbij heeft de werknemer een zekere mate van vrijheid om zelf de werkzaamheden uit te voeren. Dit geldt ook voor bezorgers van ongeadresseerde reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen.

 

MailDB met ondersteuning van werkgeversorganisatie VNO NCW is in overleg met de werknemersorganisatie FNV om voor de branche van verspreiders van ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis aan huisbladen een stukloonnorm vast te stellen. Deze stukloonnorm zal worden beoordeeld door de Stichting van de Arbeid.

 

De Stichting van de Arbeid kan de stukloonnorm na een beoordeling namens de werkgevers- en/of werknemersorganisaties indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De minister beoordeelt vervolgens of dit voldoet aan de criteria en zal de stukloonnorm vaststellen. Indien de Minister de stukloonnorm vaststelt kunt u uw werknemers volgens deze sectorale stukloonnorm betalen.


Er wordt op dit moment druk overleg gevoerd tussen Mail DB en het FNV om de stukloonnorm zo snel mogelijk in te laten gaan.

MailDB organiseert op 23 januari 2018 een bijeenkomst om de verspreidorganisaties aanvullend te informeren. De bezorgers zullen door u apart dienen te worden geïnformeerd, maar dat komt aan de orde op deze bijeenkomst.

 

Nadere achtergrondinformatie